'פורום תושבי ירוחם לצדק חלוקתי ותכנון אזורי' קם בתחילת 2012, כהתארגנות אזרחית בלתי תלויה, בה חברים תושבי ירוחם מכל גווני הקשת. הפורום מבצע מהלכי למידה של סוגיית הצדק החלוקתי באזורנו והתווית פתרונות לטובת האזור כולו.

בשנת 2000 הוציא מבקר המדינה השופט אליעזר גודלברג דו"ח נוקב בנושא ההכנסות מארנונה בגין שימושי קרקע בדרום. השופט גולדברג לא חסך במילים לתאר את העוול המתמשך ב"חלוקת העושר האזורי". עד היום כמעט ולא השתנה דבר בחלוקת ההכנסות באזור. נהפוך הוא. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הכנסות המועצה האזורית רמת נגב ממתקנים לאומיים עומדות על יותר מארבעים מיליון ₪ בשנה, בעוד שהכנסותיה של ירוחם ממתקנים לאומיים נותרו אפס. זאת בזמן שמספר תושבי ירוחם כפול כמעט מזה של רמת נגב.

חלק משמעותי מבסיסי צה"ל במרחב שוכן בסמיכות לירוחם. מאחר שהמדינה היא זו שיזמה את הקמתם של בסיסי צה"ל והיא שקבעה את מיקומם, תמוהה ומקוממת העובדה שכספי הארנונה שמניבים אותם בסיסים זורמים רק לקופתה של המועצה האזורית רמת נגב ואף לא שקל אחד לקופתה של ירוחם.

בעשור האחרון עלתה ירוחם על דרך המלך. היישוב חווה התרחבות ושגשוג במישורים רבים. אחוזי גביית הארנונה מתושבי ירוחם גבוהים, והמועצה זוכה בעקביות להערכה על ניהול תקין ואחריות תקציבית. עם זאת, ירוחם נמצאת במחסור קבוע של מקורות תקציביים, בשל העדר בסיס כלכלי הנשען על ארנונה שאינה ממגורים וחסרונם של שטחי קרקע מניבים. לאחרונה הכירה ממשלת ישראל בעיוות היסטורי זה, הכרה שבעקבותיה הקים משרד הפנים ועדת חקירה לבחינת חלוקה מחדש של השטח וההכנסות באזורנו. אנו שמחים על צעדים אלה, שיש בהם לתרום לחוסנה  הכלכלי של ירוחם ולהבטיח את עצמאותה וצמיחתה.

את המהלך לכינון לצדק חלוקתי במרחב אנו מובילים מתוך אהבה ליישוב ולאזור בו אנו חיים, מתוך גאווה בהישגיו, ומתוך ראייה ארוכת טווח ואחריות לעתיד ילדינו. אנו מאמינים ששוויון וערבות בין כלל החלוצים המיישבים את הנגב הם תנאי הכרחי לשגשוגו.