חלוקה מחדש של הכנסות הרשויות המקומיות

ועידת השלטון המקומי
אוניברסיטת תל אביב, 31-30 במאי 2006
ארגון המושב: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים
מכנס ועורך: ערן רזין

חלוקה מחדש של הכנסות הרשויות המקומיות (1)