קריאה לצדק והזמנה למפגש

כסלו תשע"ד  נובמבר 2013

קריאה לצדק והזמנה למפגש

למר שמוליק ריפמן ותושבי המועצה האזורית רמת נגב

חברים ושכנים יקרים, שותפים למעשה הציוני של יישוב הנגב!

בשנים האחרונות מתפתחים יחסי שכנות מבורכים בין ירוחם לבין יישובי המועצה האזורית רמת נגב. בין התושבים בשתי המועצות מתקיימים קשרים ושיתופי פעולה בתחומים שונים. אנו מאמינים שמעבר לשיתוף הפעולה הקיים, יש עוד כר נרחב לעשייה משותפת, להיכרות הדדית ולמפגש בלתי אמצעי.

לפני כשנתיים הקמנו בירוחם את 'פורום תושבי ירוחם לצדק חלוקתי ותכנון אזורי', בו חברים תושבי ירוחם מכל גווני הקשת. הפורום לקח על עצמו ללמוד את הנושא ולהציע פתרונות לטובת האזור כולו. ברוח הקשרים בינינו, אנו מבקשים לפנות ישירות אליכם, שכנינו מרמת נגב, ולשתף אתכם במחשבותינו בנושא צדק חלוקתי במרחב. זהו צעד ראשון במהלך של דיאלוג ומפגש, שיתמקד הן בהרחבת שיתוף הפעולה וחיזוק הקשרים בינינו והן בליבון נושאים השנויים במחלוקת.

אלו הם, בתמצית, הדברים שלמדנו, הערכים המנחים אותנו והעמדות שגיבשנו לאורם:

לפני 13 שנים הוציא מבקר המדינה השופט אליעזר גודלברג דו"ח נוקב בנושא ההכנסות מארנונה בגין שימושי קרקע בדרום. השופט גולדברג לא חסך במילים לתאר את העוול המתמשך ב"חלוקת העושר האזורי". עד היום כמעט ולא השתנה דבר בחלוקת ההכנסות באזור. נהפוך הוא. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הכנסות המועצה האזורית רמת נגב ממתקנים לאומיים עומדות על יותר מארבעים מיליון ₪ בשנה, בעוד שהכנסותיה של ירוחם ממתקנים לאומיים נותרו אפס. זאת בזמן שמספר תושבי ירוחם כפול כמעט מזה של רמת נגב.

חלק משמעותי מבסיסי צה"ל במרחב שוכן בסמיכות לירוחם. מאחר שהמדינה היא זו שיזמה את הקמתם של בסיסי צה"ל והיא שקבעה את מיקומם, תמוהה ומקוממת העובדה שכספי הארנונה שמניבים אותם בסיסים זורמים רק לקופתה של המועצה האזורית רמת נגב ואף לא שקל אחד לקופתה של ירוחם.

בעשור האחרון עלתה ירוחם על דרך המלך. היישוב חווה התרחבות ושגשוג במישורים רבים. אחוזי גביית הארנונה מתושבי ירוחם גבוהים, והמועצה זוכה בעקביות להערכה על ניהול תקין ואחריות תקציבית. עם זאת, ירוחם נמצאת במחסור קבוע של מקורות תקציביים, בשל העדר בסיס כלכלי הנשען על ארנונה שאינה ממגורים וחסרונם של שטחי קרקע מניבים. לאחרונה הכירה ממשלת ישראל בעיוות היסטורי זה, הכרה שבעקבותיה הקים משרד הפנים ועדת חקירה לבחינת חלוקה מחדש של השטח וההכנסות באזורנו. אנו שמחים על צעדים אלה, שיש בהם לתרום לחוסנה  הכלכלי של ירוחם ולהבטיח את עצמאותה וצמיחתה.

את המהלך לכינון לצדק חלוקתי במרחב אנו מובילים מתוך אהבה ליישוב ולאזור בו אנו חיים, מתוך גאווה בהישגיו, ומתוך ראייה ארוכת טווח ואחריות לעתיד ילדינו. אנו מייחלים לכך שתושבי רמת נגב החורטים על דגלם ערכי שוויון וצדק, יפעלו גם הם לממש ערכים אלה ברמה האזורית באמצעות מהלכי אמת ולא ב"הצעות פתרון" שאין בהן כבוד לאף אחד מהצדדים.

כולנו שותפים בהפרחת הנגב. שוויון וערבות בין תושביו הם תנאי הכרחי לשגשוגו.

תושבי רמת נגב יחד עם תושבי ירוחם

מוזמנים למפגש ושיח בנושא: צדק חלוקתי ושיתוף פעולה אזורי

בכוונתנו לקיים את המפגש במהלך חג החנוכה.

אנו שואפים לתכנן ולארגן את המפגש יחד אתכם, השכנים מרמת נגב.

מי שנכון להצטרף ליוזמה מוזמן ליצור אתנו קשר.

בנוסף פתחנו קבוצת פייסבוק:

'דיאלוג דרומי: תושבי רמת נגב וירוחם מדברים על צדק חלוקתי ושיתוף פעולה אזורי'

היכנסו ל: https://www.facebook.com/groups/659628774071298/ ונתחיל לדבר!

בברכה,

חברי 'פורום תושבי ירוחם לצדק חלוקתי ותכנון אזורי'

ליצירת קשר ותאום:

חני בריגע זרזינסקי: 050-7563316 ; hanibz@gmail.com ;

אורי ליברטי: 052-8229087 ; oliberti@gmail.com

מודעות פרסומת