הכנסות רמת נגב ממתקנים לאומיים

בתוך שבע שנים קפצו הכנסות רמת נגב ממתקנים לאומיים מ-17 ל-46 מיליון ש"ח

כמות התושבים דווקא ירדה!

במהלך השנים נשאלים ראשי המועצה האזורית רמת נגב שוב ושוב איך הם מסבירים את העובדה שהמדינה משלשלת לקופתם מיליונים רבים ארנונה ממתקנים לאומיים, בעוד  שכנתם ירוחם נאנקת תחת חוסר תקציבי קשה. התשובה החוזרת על עצמה בכל פעם מחדש היא: "יש לנו מועצה גדולה. היישובים מרוחקים זה מזה. ההסעות עולות הרבה כסף".

כבר הראינו במנשר קודם שעל פי מפתחות משרד הפנים שלוקחים בחשבון את ההוצאות בגין המרחקים בין הישובים, עדיין נשאר לרמת נגב עודף תקציבי של עשרות מיליוני שקלים ביחס לצרכיה. כעת, נבחן זווית נוספת והיא – ההתפתחות לאורך זמן.

בדקנו בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 'פרופיל היישוב' נותן תמונה מקיפה של כל אחד מהיישובים במדינת ישראל. רצ"ב פרופיל רמת נגב מ-2004 עד השנה האחרונה לגביה יש נתונים – 2011 (למעט 2006, 2007 שם חסרים נתונים רלוונטיים לענייננו). בפרופיל היישוב מופיע חיוב הארנונה לפי סוגי נכס. לאחר פירוט הארנונה ממגורים, עסקים, תעשיה ומלאכה, בנקים, בתי מלון, מוסדות ומבנים וחניונים, מופיעה השורה 'יתר סוגי הנכס'. במקרה שלנו מדובר כמעט תמיד בארנונה מבסיסי צבא ומתקנים לאומיים אחרים.

בדקנו את הגידול בארנונה ששילשלו משרדי הממשלה (בעיקר משרד הביטחון) לקופת המועצה האזורית רמת נגב בשנים 2004-2011 לעומת הגידול במספר התושבים באותם שנים.

הנה התמונה שמתגלה:

ddd

הנתונים המספריים:

שנה

ארנונה ממתקנים לאומיים ('יתר סוגי נכס'. אלפי ₪)

מס' תושבים (אלפים)

2004

17,244

5.6

2005

17,152

5.8

2008

33,333

6.3

2009

37,710

4.8

2010

45,183

4.9

2011

45,922

5.1

מדוע צריכה הייתה רמת נגב תוספת של עוד שלושים מיליון ₪ בתוך שבע שנים, פי שלוש מההכנסות הנדיבות שקיבלה מהמדינה עוד קודם?

מספר התושבים קפץ פי שלוש? לא. מספר התושבים דווקא ירד!

מספר היישובים קפץ פי שלוש? נו. נו. תבדקו במפה..

אולי ארע נס, הקרקע נמתחה והמרחקים בין היישובים גדלו פי שלוש?

התשובה פשוטה ועצובה: מישהו לא שמר על הקופה, ובמקום לתת את הכסף למקום שבאמת זקוק לו, המשיך לתת ולתת ולהשביע את השבעים. ומי שזכה מן ההפקר פשוט לקח מה שנותנים לו! למה לא?

כעת לשמחתנו התעשתה המדינה. שר הפנים הקים ועדה לחלוקה מחדש של גבולות והכנסות באזורנו. הגיע זמן צדק!

חברי פורום תושבי ירוחם לצדק חלוקתי ותכנון אזורי

נובמבר 2013

מודעות פרסומת