דוח מבקר המדינה – פרק הכנסות מארנונה בגין שימושי קרקע עסקיים במחוז הדרום

דוח מבקר המדינה 50ב – פרק הכנסות מארנונה בגין שימושי קרקע עסקיים במחוז הדרום

מודעות פרסומת